Piagam Sekolah

 

Kami guru, kakitangan sokongan dan semua warga sekolah berazam dengan penuh tekad untuk :

  • Meningkatkan kecemerlangan akademik.

  • Membentuk sahsiah murid berasaskan Falsafah Pendidikan Negara dan JAIS.

  • Mengambil berat kebajikan murid.

  • Membimbing dan mengembangkan potensi murid selaras dengan minat dan kebolehan mereka.

  • Mewujudkan suasana kerja berpasukan dan kesetiakawan di antara warga sekolah.