KPI UNIT PENTADBIRAN

100% kepimpinan sekolah mempunyai pengetahuan mengurus sekolah.

  • Membimbing dan memberi peluang kepada kepimpinan sekolah (Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Mata pelajaran dan Ketua Panitia) meningkatkan kecekapan.

  • Menurunkan kuasa untuk membuat keputusan dalam aspek yang sesuai.

  • Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi memupuk tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah.

  • Bertindak proaktif dan mewujudkan pelbagai perkongsian dan maklumbalas melalui laman web sekolah, media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain.

  • Menyediakan perancangan strategik.

  • Memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberi sokongan dan penghargaan.

Ke arah Sekolah Berprestasi Terbilang 2021.

  • Menetapkan halatuju sekolah.

  • Merancang.

  • Melaksana.

  • Memantau/menyemak.

  • Menambahbaik

Sekolah selamat dan selesa.

 • Membentuk jawatankuasa task force pembangunan dan baikpulih.

 • Mengenalpasti kerosakan.

 • Menyelenggara mengunakan kepakaran dalaman dan ibubapa.

 • Mengumpul dana dengan kerjasama dengan PIBG.

Audit Cemerlang.

 • Memberi pendedahan tentang pekeliling kewangan dan tatacara kewangan.

 • Peruntukan kewangan dimanafaat dengan sepenuhnya.

 • Merancang, mengawal dan memantau perbelanjaan.

 • Laporan Audit kewangan bertaraf cemerlang.

100 % aset kerajaan telah diinventori.

 • Memberi pendedahan tentang pengurusan aset alih kerajaan melalui taklimat dan kursus.

100 % warga sekolah boleh mengakses maklumat dengan cepat dan tepat.

 • Mewujudkan jawatankuasa bagi mengumpul dan menyebarkan maklumat dengan cepat dan tepat serta mudah diakses.

Anugerah 3K.

 • Meningkatkan persekitaran ceria dan bersih dengan mewujudkan taman, melabel pokok, menceriakan tandas dan lain-lain.

 • Menyertai pertandingan 3K.

90 % ibubapa dan alumni terlibat dalam program sekolah.

 • Bekerjasama dengan ibu bapa dan alumni dalam membantu program sekolah secara berterusan melalui sarana sekolah dan ibu bapa seperti sumbangan dana, peralatan, dan kepakaran yang membawa kejayaan kepada sekolah.

100 % fail diurus dengan cemerlang.

 • Memberi taklimat perfailan.

 • Menghadiri kursus perfailan.

 • Memantau perfailan.

 • Menyediakan bilik fail yang mudah dicapai.

Anugerah Pengurusan Sekolah Cemerlang.

 • Guru mengajar mengikut opsyen.

 • Staf mempunyai MyPortfolio (Fail Meja).

 • Pengusaha swasta mempunyai dokumen lengkap.

 • Johan Anugerah Pengurusan Cemerlang.

KETETAPAN UNIT PENTADBIRAN

KEHADIRAN GURU

 • Semua guru hendaklah hadir bertugas 10 minit sebelum PdPc bermula.

 • Semua guru dibenarkan pulang 30 minit selepas PdPc terakhir jika tiada sebarang aktiviti dan program.

 • Semua guru hendaklah mendapat kebenaran daripada pentadbir sekiranya ingin keluar atas sesuatu urusan dengan mengisi Borang Kebenaran keluar.

 • Semua guru hanya dibenarkan menghadiri tugasan luar hanya 14 hari setahun untuk memastikan PdPc berjalan lancar.

KEHADIRAN AKP

 • Semua AKP hendaklah hadir 10 minit sebelum jam 8 pagi dan pulang selepas jam 5 petang.

 • Semua AKP hendaklah mendapat kebenaran pentadbir sekiranya ingin keluar atas sesuatu urusan dengan mengisi Borang Kebenaran keluar.

SURAT MENYURAT

 • Semua surat yang diterima hendaklah diproses mengikut garis panduan yang ditetapkan dan diserahkan kepada penerima dengan kadar segera.

 • Surat yang diterima hendaklah dimasukkan dalam fail yang berkaitan dengan kadar segera.

 • Semua guru atau AKP hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pembantu Tadbir (P/O) sekiranya ingin mendapat maklumat di dalam fail peribadi dengan merekod dalam borang surat keluar (peribadi).

PENGURUSAN ASET

 • Semua aset hendaklah didaftarkan 2 minggu selepas perolehan.

 • Semua warga sekolah hendaklah menjaga aset mengikut tatacara.

 • Setiap kerosakan akibat salahlaku warganya hendaklah diganti.

PENGURUSAN DATA

 • Semua data hendaklah dikemaskini mengikut masa/ tempoh yang ditetapkan.

 • Semua data peribadi adalah sulit.

PENGURUSAN KEWANGAN

 • Semua guru dan AKP hendaklah mengetahui tentang pekeliling serta tatacara pengurusan kewangan.

 • Semua pembelian dan pembayaran hendaklah diurus mengikut tatacara kewangan.

PENGURUSAN PREMIS

 • Semua premis hendaklah berada dalam keadaan selamat dan kondusif.

 • Guru dan AKP yang memerlukan kunci pendua premis, hendaklah mendapat kelulusan daripada Pengetua dengan mengisi Borang Permohonan Salinan Kunci Premis.

AGIHAN TUGAS

 • Agihan tugas guru hendaklah mengambil kira pengalaman, kemahiran dan kepentingan organisasi.

 • Dalam kes-kes tertentu agihan tugas akan dilaksanakan secara bergilir-gilir.

MESYUARAT PENGURUSAN/SYURA

  • Mesyuarat Pengurusan hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) kali setahun.

PENGURUSAN MESYUARAT

 • Mesyuarat-mesyuarat unit hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

PERHIMPUAN SEKOLAH

 • Semua guru dihendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah.

 • Perhimpunan rasmi sekolah adalah sebahagian daripada LADAP.

CUTI GURU DAN AKP

 • Semua AKP hendaklah membuat permohonan cuti rehat sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum bercuti.

 • Semua Guru dan AKP hendaklah memohon kepada pentadbir sekiranya mengambil cuti kecemasan.

PENYAMPAIAN MAKLUMAT

 • Semua guru boleh menggunakan pelbagai kaedah yang berkesan untuk menyampaikan maklumat seperti Facebook, Whatsapp, Telegram dan lain-lain untuk kemajuan sekolah.